1980

Thành lập Công ty hợp danh sản xuất chế biến hàng xuất nhập khẩu Hậu Giang.

1983

Chuyển sang loại hình doanh nghiệp Nhà nước với tên gọi Công ty sản xuất chế biến hàng xuất nhập khẩu.

1986

Đổi tên thành Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Hậu Giang.

1988

Phát triển thành lập các xí nghiệp liên doanh nước ngoài gồm có: Xí nghiệp Da Meko, Xí nghiệp Chế biến thức ăn gia súc Meko, Xí nghiệp May mặc Meko, Xí nghiệp Lông vũ Meko, Xí nghiệp Gia cầm Meko, Xí nghiệp Thủ công mỹ nghệ Meko, Xí nghiệp liên doanh Thuốc lá Vinasa.

1992

Đổi tên thành Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ.

1997

Sáp nhập xí nghiệp may mặc Meko và xí nghiệp da Tây Đô vào công ty nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ.

1998

Trở thành thành viên trong Liên doanh Dầu khí Mekong (Mekong Gas).
Tham gia góp vốn hình thành Công ty liên doanh Giày da Tây Đô.

2004

Đổi tên thành Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu thành phố Cần Thơ.
Từ khi thành lập đến năm 2004, Công ty có: 04 Phòng nghiệp vụ; 02 ban chuyên môn; 15 trạm và cửa hàng trực thuộc.
Tiếp tục sáp nhập Xí nghiệp May Meko, Xí nghiệp Thức ăn gia súc Meko.

2010

Thực hiện cổ phần hóa và chính thức đổi tên thành “Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ” theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 của UBND TP. Cần Thơ. Vốn điều lệ tại Công ty là 110.000.000.000 đồng.

2013

Ủy ban nhân dân dân thành phố Cần Thơ tiến hành chuyển giao số vốn nhà nước tại Công ty về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) quản lý cho đến nay.